ឡាវ​ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី ​​៣២៩នាក់ និងស្លាប់​៣​នាក់​

បរទេស : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ​៣២៩ ករណី​ និងស្លាប់ ០៣ នាក់។

នេះបើយោតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​៣១ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង