ថៃ ​រកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩​ថ្មី ​៨,០០៨​នាក់ និងស្លាប់​១៦​នាក់

បរទេស : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុប​ចំនួន ​៨,០០៨​ នាក់ និងស្លាប់ ១៦ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារចំនួន ១៦៦ នាក់ ។

នេះបើយោង​តាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី​៣១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង