អត្រានៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​មាន..

បរទេស :​ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានចុះផ្សាយអំពីតួលេខ សរុប នៃអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោកមានចំនួន ៖

  • ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន ៣៧៥,០៩៩, ៥៧២ នាក់
  • អ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន ៥,៦៨១,៣៨៦ នាក់
  • ជាសះស្បើយ ចំនួន ២៩៦,៣៤៦,៤៧០ នាក់។

នេះបើយោតាមតួលេខ ត្រូវបានចុះផ្សាយ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង