ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៥៨៥នាក់ និងស្លាប់​៣៤នាក់​

បរទេស : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៥៨៥ ករណី និងស្លាប់​ ០៣៤ នាក់​។

នេះបើយោងតាម ររបាយការណ៍ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង