កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៨,០៣៤៣នាក់ និងស្លាប់​១៧នាក់

បរទេស : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៨,០៣៤៣ ករណី និងស្លាប់​ ១៧ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០១ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង