វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១១,០២៣នាក់

បរទេស : ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១១,០២៣ ករណី ។

នេះបើយោងតាមការ ចេញផ្សាយ ររបស់ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង