ថៃ ​​រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ​​៨,៥៨៧​​នាក់ និងស្លាប់​២២​នាក់

បរទេស : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដឥ១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ​៨,៥៨៧​ នាក់ និងស្លាប់ ២២ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណី ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារចំនួន ១៣១ នាក់ ។

នេះបើយោង​តាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង