ចំនួនតួលេខ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​មានចំនួន..

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ថា ចំនួនតួលេខ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោកសរុបមានចំនួន ៖

  • ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨១,៧៦៧, ០៥៣ នាក់
  • អ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន ៥,៧០៤,០៦០ នាក់
  • ជាសះស្បើយ ចំនួន ៣០១,៥៥១,៥២៨ នាក់

នេះបើយោតាមលេខ ត្រូវបាន គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer ចុះផ្សាយនៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង