ចំនួនអ្នក​ចាក់វ៉ាក់សាំង​កូវីដ-១៩ ​នៅទូទាំងប្រទេស សរុបមាន​១៤,៣៥៥,៣៥០​នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេស សរុបមានចំនួន ១៤,៣៥៥,៣៥០ នាក់ ។ ចំនួននេះ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង