កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី ​៤៨​នាក់​(អូមីក្រុង​)​ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីទេ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤៨ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ៩៥ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤០ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៨ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២១,៤៣៨ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,៧២៨ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង