អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង ស្នើជប៉ុន ជួយបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយ ក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួន

ខេត្តបាត់ដំបង : អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង ស្នើជប៉ុន ឲ្យជួយ ខណៈខេត្តនេះ មានគម្រោងនិងចង់បង្កើត តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយ ក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួន ។

សំណើនេះ ធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចជំនួបពិភាក្សាការងារមួយ រវាងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ជាមួយ លោក តាមឺរ៉ាក់ សឺតុមឺ នាយកសមាគម ជប៉ុន-កម្ពុជា (JCA) នៅព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបង ៕ ប្រភព ៖ AMS News

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង