កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៦នាក់(អូមីក្រុង) និងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីទេ

រាជធានីភ្នំពេញ : ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤៦ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ៩២ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤១ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៥ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសអ្នកឆ្លងសរុប ១២១,៤៨៤ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,៨២០ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់ ៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង