ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១០,៤៩០នាក់ និងស្លាប់​២១នាក់

បរទេស : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ១០,៤៩០ នាក់ និងស្លាប់​ ២១ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៣១ នាក់​ ។

នេះបើយោង តាមសេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង