តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក..

រាជធានីភ្នំពេញ :​ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានបង្ហាញ តួលេខសរុប​ នៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក រួមមាន ៖ ​

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​​​ ​ ៣៩១,២៥៨,​៥៣០ នាក់- អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ចំនួនចំនួន ៥,៧៤៣,០០៥ ​​នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣១០,១៥៥,៨០១ ​​​នាក់ ។

នេះបើយោងតាម តួលេខ​ ចុះផ្សាយនៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង