គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈនេះ តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ជាង១៦.៩នាក់ និងស្លាប់ជាង ៣១.៤ម៉ឺននាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ គិតត្រឹមម៉ោង ០៨ព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន បានកើនឡើងដល់ ១៦,៩០៤,៦៤៨ នាក់ហើយ ដែលកើនឡើងជាង ០៧ម៉ឺននាក់ បើធៀបនឹងតួលេខម្សិលមិញ ។ ក្នុងនោះ អាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះ សរុបចំនួន..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង