ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៤៨៨នាក់ និងស្លាប់​៣នាក់

បរទេស : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៤៨៨ ករណី និងស្លាប់​ ០៣ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម​ របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង