កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៦,៣៦២នាក់ និងស្លាប់​២២នាក់

បរទេស : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៦,៣៦២ ករណី និងស្លាប់​ ២២ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០៥ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង