តួលេខ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ

បរទេស : គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានបង្ហាញតួលេខសរុប​ នៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ រួមមាន:​

– ឆឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន​​​ ​៣៩៣,៥៥៤,​៧៦២ នាក់

– អ្នអ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន ៥,៧៥១,៨២៩ ​​នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ​ ​ចំនួន ​​​​​​៣១២,៦៤៣,៨៧៤ ​​​នាក់ ។

នេះបើយោងតាមតួលេខ​ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង