កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១១១នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ : ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១១១ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ៩៩ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៩៥ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៦ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២១,៧៧៣ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៨,១២២ នាក់ និងមាន ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង