កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៨,៦៩១នាក់ និងស្លាប់​១៥នាក់

បរទេស : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៨,៦៩១ ករណី និងស្លាប់​ ១៥ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០៦ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង