ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ២៩០នាក់ និងស្លាប់​៤នាក់​

បរទេស : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ២៩០ករណី និងស្លាប់​ ០៤ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង