កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ៣៥,២៨៦នាក់ និងស្លាប់​១៣នាក់ទៀត

កូរ៉េ : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៥,២៨៦ ករណី និងស្លាប់​ ១៣ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០៧ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង