ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ២៨២នាក់ និងស្លាប់​៥នាក់

ឡាវ : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ២៨២ករណី និងស្លាប់​ ០៥ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម​ ររបាយការណ៍ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង