កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩​ថ្មី ១០២​នាក់​​(អូមីក្រុង​)​ និងស្លាប់​«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ១០២ នាក់ទៀត​(អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ៧៤ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៨៧ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៥ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១២១,៩៨៣​ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៨,២៨៦​ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣,០១៥​​ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង