តួលេខ​សរុប​ អ្នកឆ្លងជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​មាន..

បរទេស ៖ គេហទំព័រសារព័ត៌មាន worldometer បានផ្សព្វផ្សាយអំពីតួលេខ​សរុប នៃអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោករួមមាន ៖

  • ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៩៧,៨៧៨, ៨៨៧ នាក់
  • អ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន ៥,៧៦៧,៨៦០ នាក់
  • ជាសះស្បើយ ចំនួន ៣១៧,៣៦០,៦២៦ នាក់

នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយ ​នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង