សារក្រើនរំលឹក​ស្តីពីការបន្ត ការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ជាពិសេសប្រភេទបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង​..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំក្រើនរំលឹក ស្តីពីការបន្តការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ជាពិសេសប្រភេទបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron)…។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង