ឡាវ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី​ ​៥១៣នាក់ និងស្លាប់​៦​នាក់

ឡាវ : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ​៥១៣ ករណី​ និងស្លាប់ ០៦ នាក់។

នេះយោងតាម របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរឡាវ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង