ថៃ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី ​​១៣,១៨២​នាក់ និង​ស្លាប់​២៤​នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុប​ចំនួន ​១៣,១៨២​ នាក់ និង ស្លាប់ ២៤ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារមានចំនួន ១៣៩ នាក់ ។

នេះបើយោង​តាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ បានផ្សព្វផ្សាយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង