តួលេខអ្នកឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​មាន..

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer ចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី​០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២នេះ បានបង្ហាញ​តួលេខ​សរុប នៃចំនួនអ្នកឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោករួមមាន ៖

  • ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤០០,២៧៦, ០៧៥ នាក់
  • អ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន ៥,៧៨០,៧៨២ នាក់
  • ជាសះស្បើយ ចំនួន ៣២០,៣០៧,៩០៤ នាក់

នេះបើយោងតាម លេខត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង