កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៦២នាក់ទៀត (អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ : ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 262 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 76 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 226 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស 36 នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 122,468 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 118,420 នាក់ និងអ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង