ឡាវ ​​រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី ​៤៥០ករណី​ និងស្លាប់ម្នាក់

ឡាវ : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ​៤៥០ករណី​ និងស្លាប់ ០១ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​១០ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង