ថៃ​ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ​១៤,៨២២​​នាក់ និង​ស្លាប់​២០​នាក់

បរទេស : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ​១៤,៨២២​ នាក់ និង ស្លាប់ ២០ នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ ២៤៦ នាក់ ។

នេះបើយោង​តាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី​១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង