​តួលេខ​សរុប នៃចំនួនអ្នក​ឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​មាន..

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានផ្សព្វផ្សាយអំពីតួលេខ​សរុប នៃចំនួនអ្នក​ឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោករួមមាន ៖

  • ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤០៣,៤២២, ២៥៥ នាក់
  • អ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន ៥,៧៩៤,៦២៤ នាក់
  • ជាសះស្បើយ ចំនួន ៣២៣,០២៦,២២៤ នាក់

នេះបើយោងតាមតួលេខ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង