កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៧៤ នាក់ទៀត(អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៧៤ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ ១០៥ នាក់​ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៦៦ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៨ នាក់ (អូមីក្រុង)។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២២,៧៤២ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៨,៥២៥ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង