ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៤២៤នាក់ និងស្លាប់​៤នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៤២៤ នាក់ និងស្លាប់​ ០៤នាក់​។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរឡាវ ចុះថ្ងៃទី​១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង