កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៣,៩២៦នាក់ និងស្លាប់​៤៩នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៥៣,៩២៦ នាក់ និងស្លាប់​ ៤៩ នាក់ទៀត ។

នេះបើកយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរកូរ៉េ ផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្ងៃទី១១ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង