សារក្រើនរំលឹក​ ពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទិវាបុណ្យក្តីស្រលាញ់ ១៤ កុម្ភៈ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល៖ បានចេញសេចក្តី ក្រើនរំលឹក​ ស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការការពារ ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេស វីរុសបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង នៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទិវាបុណ្យក្តីស្រលាញ់ ១៤ កុម្ភៈ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង