វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៦,៣៧៩នាក់ និងស្លាប់៨២នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៦,៣៧៩ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៨២ នាក់។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News នៅថ្ងៃទី​១៣ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង