ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៦៣នាក់ និងស្លាប់​៣នាក់​

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ២៦៣នាក់ និងស្លាប់​ ០៣នាក់​។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡាវ ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី​១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង