កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៦,៤៣១នាក់ និងស្លាប់​៣៦នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៥៦,៤៣១ នាក់ និងស្លាប់​ ៣៦ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចេញផ្សាយ របស់អាជ្ញាធរកូរ៉េ ថ្ងៃទី១៣ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង