ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥,៨៨២នាក់ និងស្លាប់​២៤នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ១៥,៨៨២ នាក់ និងស្លាប់​ ២៤ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ២០០ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង