តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបនៅលើពិភពលោក..

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានចុះផ្សាយថា តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបនៅលើពិភពលោក​មាន​ ៖

– ឆ្លងឆ្លងជំងឺកូវី-១៩ ចំនួន​​​ ​៤១០,៥៥៦,​៩៩២ នាក់
– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ ចំនួន ​​​ ​ ​៥,៨២៧,៨៤៦ នាក់
– ជាសះស្បើយ​ ​ចំនួន ​​​​​​៣៣០,៦៤២,៣៤១ ​​​នាក់។

នេះបើយោងតាមតួលេខ​ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង