កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥១២នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥១២នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ១៥៦ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៩៦ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៦ នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២៣,៩៥៥ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៨,៩៦០ នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង