វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៩,៤១៣នាក់ និងស្លាប់៩១នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៩,៤១៣ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ថ្មី ៩១ នាក់ ។

នេះបើយោងតាមការ ចេញផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង