សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ ឱសថម៉ូលណាទ្រីស សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីណែនាំទូទៅ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ឱសថម៉ូលណាទ្រីស (ម៉ូលទូពីរ៉ាវា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម ) សម្រាប់ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺឆ្លង បង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណា កូវីដ-១៩ ចាប់ពីកម្រិតស្រាល ទៅមធ្យម ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ (ចាប់ពីអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅ) ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង