ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤,៣៧៣នាក់ និងស្លាប់​២៧នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សសរុបចំនួន ១៤,៣៧៣ នាក់ និងស្លាប់​ ២៧ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៩៦ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង