ពីថ្ងៃទី១៦-២២ ខែកុម្ភៈ កម្ពុជា អាចមានភ្លៀងផ្គររន្ទះ​ ពីតិចទៅបង្គួរ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-២២ ខែកុម្ភៈ នឹងអាចមានភ្លៀងផ្គររន្ទះ​ ក្នុងកម្រិត ពីតិចទៅបង្គួរ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង