ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៤១នាក់ និងស្លាប់​១នាក់​

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៤៤១ នាក់ និងស្លាប់​ ០១ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង