កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៧,១៧៧នាក់ និងស្លាប់​៦១នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៥៧,១៧៧ នាក់ និងស្លាប់​ ៦១ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី១៥ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង