វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣១,៨១៤នាក់ និងស្លាប់៨៥នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣១,៨១៤ នាក់ និង ស្លាប់ ៨៥ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង